Royal Online ช้างเปิดคลีนิคลูกหนัง “ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต ปี 7” เริ่มที่แรกอุบลฯ

Image result for ช้างเปิดคลีนิคลูกหนัง "ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต ปี 7" เริ่มที่แรกอุบลฯ

ช้างโมบายฟุตบอลยูนิต ปีที่ 7 สานฝันเยาวชนไทยเปิดคลีนิคฟุตบอลเคลื่อนที่กว่า 20 แห่ง

Royal Online เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ สุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก พร้อม ธารทิพย์ ศิริพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน และ วิทยา เลาหกุล ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค สมาคมกีฟฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ร่วมแถลงข่าวคลินิคฟุตบอลเคลื่อนที่ “ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต ปีที่ 7”

สุรพล อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน กล่าวว่า “กว่า 20 ปี ที่ ช้าง ได้สนับสนุนวงการฟุตบอลไทยแบบพัฒนาทั้งระบบในทุกระดับ โดนเล็งเห็นถึงความสำคัญของ เยาวชน จึงริเริ่มโครงการเพื่อสร้างรากฐานและพัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอลแก่น้องๆ”

“นอกจากนี้ยังได้ขยายการเข้าถึงกีฬาฟุตบอล ไปยังพื้นที่ห่างไกลให้น้องๆในต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดารได้รู้จักและเรียนรู้กีฬาฟุตบอล เราจึงจัดคลีนิคฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทย โดยใช้ชื่อว่า ช้าง โมมาย ฟุตบอล ยูนิต ซึ่งทำมาเป็นปีที่ 7 แล้วที่เราเดินทางไปทั่วประเทศทุกภูมิภาคกว่า 20 แห่ง รวมถึงประเทศลาว เพื่อนบ้านเรา”

ธารทิพย์ ศิริพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน กล่าวว่า “นอกจากกิจกรรมส่งเสริม 3 ด้าน คือ ดนตรี กีฬา ศิลปะ ที่เรานำมาฝากดังเช่นทุกปีแล้ว ในปีนี้เรายังมีกิจกรรมมั่งเน้นขยายผลการการเรียนรู้ขึ้นมาจากเดิม”

“และปรับให้เข้ากับแต่ละพื้นที่รือ กิจกรรมด้าน ศิลปะ ที่เรามุ่งเน้นการขยายผลการเรียนรู้เน้นการสร้างรายได้ให้กับเยาวชนและเกิดเศรษฐกิจชุมชนได้จริง ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าศิลปะประดิษฐ์ที่ได้เข้าไปสอน”

วิทยา เลาหกุล ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ กล่าวว่า “วงการฟุตบอลไทยต้องผวข่ความสำคัญและสร้างตั้งแต่ระดับเยาวชน เพราะพวกเขาถือเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต เราจึงดัดตั้งแต่ยังเป็นไม้อ่อน เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสเรียนรู้ทักษะในการฝึกสอนและนำไปพัฒนาตัวเอง”

สำหรับปีนี้ “ช้าง โมบาย ฟุตบอล ยูนิต”จะเริ่มต้นที่สนาม อุบล ยูเอ็มที สเตเดียม จ. อุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ Facebook : Thaibev Thaitalent